Value at Risk (VaR)

  Value at Risk (VaR) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Value at Risk (VaR) – Definition Value at Risk (VaR) – Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Giá trị tại rủi ro (VaR)
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính

  Định nghĩa – Khái niệm

  Value at Risk (VaR) là gì?

  • Value at Risk (VaR) là Giá trị tại rủi ro (VaR).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Value at Risk (VaR)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính Value at Risk (VaR) là gì? (hay Giá trị tại rủi ro (VaR) nghĩa là gì?) Định nghĩa Value at Risk (VaR) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Value at Risk (VaR) / Giá trị tại rủi ro (VaR). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục