Verification By Tests And Scrutiny

  Verification By Tests And Scrutiny là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Verification By Tests And Scrutiny – Definition Verification By Tests And Scrutiny – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thẩm Bằng Khảo Sát Và Thử Nghiệm
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Verification By Tests And Scrutiny là gì?

  • Verification By Tests And Scrutiny là Thẩm Bằng Khảo Sát Và Thử Nghiệm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Verification By Tests And Scrutiny

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Verification By Tests And Scrutiny là gì? (hay Thẩm Bằng Khảo Sát Và Thử Nghiệm nghĩa là gì?) Định nghĩa Verification By Tests And Scrutiny là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Verification By Tests And Scrutiny / Thẩm Bằng Khảo Sát Và Thử Nghiệm. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục