ABF File

? Cách mở file .ABF? Những phần mềm mở file .ABF và sửa file lỗi. Convert N/A ABF file sang định dạng khác.

.ABF File Extension

   

File name ABF File
File Type 1Adobe Binary Screen Font File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (14 Bình chọn)

File .ABF là file gì?

ABF là Font Files – 1Adobe Binary Screen Font File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

mã hóa nhị phân của hình phân phối vật bitmap của Adobe, mà là một ASCII định dạng phông chữ văn bản được mã hóa; mỗi file ABF bao gồm một chuỗi các byte 8-bit; bitmap nhân vật được lưu trữ trong một định dạng “đình công”, mà là một mảng điểm ảnh hình chữ nhật; chiều cao của hình chữ nhật là chiều cao của các nhân vật cao nhất trong phông chữ và chiều rộng là tổng của tất cả các độ rộng nhân vật.

What is a ABF file?

Binary encoding of Adobe’s character bitmap distribution formation, which is an ASCII text-encoded font format; each ABF file consists of a sequence of 8-bit bytes; character bitmaps are stored in a “strike” format, which is a rectangular pixel array; the height of the rectangle is the height of the tallest character in the font and the width is the sum of all the character widths.

Cách mở .ABF file

Để mở file .ABF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ABF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ABF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABF do người dùng đóng góp.

  • SnapGene Viewer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ATLUS REAL
  • Clampfit
  • RETAS!PRO Infinity PaintMan
  • RETAS!PRO Infinity PaintMan

Chuyển đổi file .ABF

File .ABF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.