AIP File

? Cách mở file .AIP? Những phần mềm mở file .AIP và sửa file lỗi. Convert Binary AIP file sang định dạng khác.

.AIP File Extension

   

File name AIP File
File Type 1Adobe Illustrator Plug-in
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (13 Bình chọn)

File .AIP là file gì?

AIP là Plugin Files – 1Adobe Illustrator Plug-in, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Plugin tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe Illustrator, một đồ họa vector chương trình chỉnh sửa; lưu giữ một phần mở rộng thêm các tính năng mới và khả năng cho phần mềm; cần phải được đặt trong thư mục / Plug-ins / thư mục của thư mục cài đặt để hoạt động.

What is a AIP file?

Plugin file used by Adobe Illustrator, a vector graphics editing program; stores an extension that adds new features and capabilities to the software; needs to be placed in the /Plug-ins/ folder of the installation folder to be active.

Cách mở .AIP file

Để mở file .AIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AIP do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Nullsoft Winamp
  • Advanced Installer
  • LiteEdit
  • LiteEdit

Chuyển đổi file .AIP

File .AIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.