WD Drive Manager

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download WD Drive Manager – NA

Phần mềm WD Drive Manager

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

WD Drive Manager là phần mềm gì?

WD Drive Manager là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của WD Drive Manager là Version NA (cập nhật NA)

WD Drive Manager phiên bản 2.25 cho Mac OS 10.4.x hoặc cao hơn, Mac OS X 10.5x trở lên và Mac OS X 10.6x [Snow Leopard] có filename WDDriveManager2-25.zip với một kích thước tập tin của 7.41MB. Nó cài đặt các tính năng nút Drive-liên quan, ánh sáng và RAID Manager của chương trình. Đây là ứng dụng thay thế cho nút WD Manager.To cài đặt chương trình, gần bất kỳ tập tin mở hoặc chương trình như cài đặt này sẽ yêu cầu hệ thống của bạn khởi động lại khi cài đặt hoàn tất. Tải file zip vào máy tính của bạn. Trích xuất nội dung của file zip. Bấm đúp vào tập tin WDDriveManagerInstaller.app.dmg. Thực hiện theo các hướng dẫn để cài đặt WD ổ Manager.WD Drive Manager phiên bản 2,115 cho PC có tên tập tin WDDrive Manager_v2.115.zip với một kích thước tập tin của 3.67MB. Nó cài đặt các chức năng RAID Manager, nút Drive-liên quan và ánh sáng cho chương trình trên Windows XP, Windows Vista, Windows 7 và Windows 2000. Ứng dụng này thay thế các nút chương trình WD Manager.To cài đặt phần mềm, gần bất kỳ chương trình mở hoặc tập tin cho này sẽ yêu cầu hệ thống của bạn khởi động lại một lần cài đặt complete.Download file zip vào máy tính của bạn. Sử dụng một ứng dụng nén file để giải nén các tập tin từ tập tin zip vào máy tính của bạn. Nhấp đúp vào tập tin zip. Các hướng dẫn trên màn hình của bạn sẽ hướng dẫn bạn về cách cài đặt WD Drive Manager. Ngắt kết nối ổ đĩa ngoài của bạn thông qua Safely Remove Hardware mà nằm trên thanh tác vụ của Windows. Rút phích cắm kết nối USB từ máy tính của bạn. Reconnect USB vào máy tính của bạn. Các ổ đĩa cứng gắn ngoài sẽ đồng bộ hóa với các mới nhất WD Drive Manager mà bạn vừa cài đặt.

What is WD Drive Manager?

WD Drive Manager version 2.25 for Mac OS 10.4.x or higher, Mac OS X 10.5x or higher and Mac OS X 10.6x [Snow Leopard] has the filename WDDriveManager2-25.zip with a file size of 7.41MB. It installs the Drive-related button, light and RAID Manager feature of the program. It is the replacement application for the WD Button Manager.To install the program, close any open file or program as this installation will require your system to restart when the install is complete. Download the zip file to your desktop. Extract contents of the zip file. Double-click WDDriveManagerInstaller.app.dmg file. Follow the prompts to install WD Drive Manager.WD Drive Manager version 2.115 for PC has the filename WDDrive Manager_v2.115.zip with a file size of 3.67MB. It installs the Drive-related RAID Manager, button and light functions for the program on Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Windows 2000. This application replaces the program WD Button Manager.To install the software, close any open program or file for this will require your system to restart once the installation is complete.Download the zip file to your desktop. Use a file compression application to unzip the files from the zip file to your desktop. Double-click the zip file. The prompts on your screen will guide you on how to install WD Drive Manager. Disconnect your external drive through Safely Remove Hardware that is located on Windows task bar. Unplug the USB connection from your computer. Reconnect USB to your computer. The external hard drive will synchronize with the latest WD Drive Manager that you just installed.

Các loại file được mở bởi WD Drive Manager

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm WD Drive Manager có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download WD Drive Manager

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg