Alimony payment

Định nghĩa Alimony payment là gì?

Alimony paymentThanh toán tiền cấp dưỡng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alimony payment – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Được sử dụng trong vụ ly dị như một khoản thanh toán từ một người bạn đời khác.

Definition – What does Alimony payment mean

Used in divorce as a payment from one spouse to another.

Source: ? Business Dictionary