Apartment building

Định nghĩa Apartment building là gì?

Apartment buildingTòa nhà chung cư. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Apartment building – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cơ cấu dân cư với nhiều căn hộ cá nhân và lối vào chung và hành lang. Nó cũng có thể có một số cửa hàng ở tầng trệt (tầng trệt).

Definition – What does Apartment building mean

Residential structure with several individual apartments and a common entrance and hallway. It may also have some shops on the ground floor (first floor).

Source: ? Business Dictionary