ArcView GIS

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download ArcView GIS – NA

Phần mềm ArcView GIS

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

ArcView GIS là phần mềm gì?

ArcView GIS là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của ArcView GIS là Version NA (cập nhật NA)

ArcView GIS chứa các công cụ để thực hiện phân tích không gian. Họ cũng được bao gồm trong ArcGIS cho máy tính để bàn. Những công cụ này cũng cho phép người dùng chuyển dữ liệu thành thông tin hành động và tự động hóa nhiều nhiệm vụ GIS của mình. Ví dụ, ông có thể tính toán mật độ và khoảng cách, thực hiện phân tích thống kê tiên tiến, và tiến hành các lớp phủ và phân tích sự gần gũi. ArcView GIS chứa hỗ trợ cho hơn 70 định dạng dữ liệu khác nhau. Người dùng có thể dễ dàng tích hợp tất cả các loại dữ liệu để hiển thị và phân tích.

What is ArcView GIS?

ArcView GIS contains tools for performing spatial analysis. They are also included in ArcGIS for desktop computers. These tools also allow the user to turn data into actionable information and automate many of his GIS tasks. For example, he can calculate the density and distance, perform advanced statistical analysis, and conduct overlay and proximity analysis. ArcView GIS contains support for more than 70 different data formats. The user can easily integrate all kinds of data for visualization and analysis.

Các loại file được mở bởi ArcView GIS

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm ArcView GIS có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download ArcView GIS

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg