BSD File

? Cách mở file .BSD? Những phần mềm mở file .BSD và sửa file lỗi. Convert Text BSD file sang định dạng khác.

.BSD File Extension

   

File name BSD File
File Type BSDL File
Nhà phát triển IEEE
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .BSD là file gì?

BSD là Data Files – BSDL File, dưới định dạng Text được phát triển bởi IEEE.

Đồ điện tử đặc tả tập tin được tạo ra trong Boundary Scan Định dạng mô tả ngôn ngữ (BSDL), một tiêu chuẩn IEEE sử dụng để thử nghiệm các chức năng của mạch tích hợp JTAG-compliant (IC); định nghĩa một IC về chân và thanh ghi của nó; thường được cung cấp bởi các nhà sản xuất IC cho khách hàng; sử dụng một định dạng văn bản đơn giản.

What is a BSD file?

Electronics specification file created in the Boundary Scan Description Language (BSDL) format, an IEEE standard used for testing the functionality of JTAG-compliant integrated circuits (ICs); defines an IC in terms of its pins and registers; often provided by IC manufacturers for customers; uses a plain text format.

Cách mở .BSD file

Để mở file .BSD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BSD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BSD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BSD do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Xilinx ISE Design Suite
  • Xilinx ISE Design Suite
  • Microsoft Notepad
  • soundFOLiO
  • NV-Designer
  • NV-Designer

Chuyển đổi file .BSD

File .BSD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.