BTM File

? Cách mở file .BTM? Những phần mềm mở file .BTM và sửa file lỗi. Convert N/A BTM file sang định dạng khác.

.BTM File Extension

   

File name BTM File
File Type 1BizTalk Map File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .BTM là file gì?

BTM là Data Files – 1BizTalk Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin dữ liệu bản đồ được sử dụng bởi BizTalk Server, một ứng dụng được thiết kế để tích hợp hệ thống và các quá trình tự động hóa qua chuỗi cung ứng toàn cầu; chứa các mối quan hệ giữa schemas khác nhau, hoặc cơ sở dữ liệu thông tin.

What is a BTM file?

Data mapping file used by BizTalk Server, an application designed to integrate systems and automate processes across global supply chains; contains relationships between different schemas, or databases of information.

Cách mở .BTM file

Để mở file .BTM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BTM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BTM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BTM do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • BtM-Programm
  • BtM-Programm

Chuyển đổi file .BTM

File .BTM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.