CFF File

? Cách mở file .CFF? Những phần mềm mở file .CFF và sửa file lỗi. Convert N/A CFF file sang định dạng khác.

.CFF File Extension

   

File name CFF File
File Type Common File Format
Nhà phát triển N/A
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (7 Bình chọn)

File .CFF là file gì?

CFF là CAD Files – Common File Format, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng file CAD được sử dụng để lưu trữ bao bì 3D và thiết kế cắt chết; có thể được xử lý bằng một trong hai chương trình phần mềm CAD tương thích hoặc một CAM (sản xuất bằng máy tính) thiết bị.

What is a CFF file?

CAD file format used for storing 3D packaging and die cutting designs; may be processed by either a compatible CAD software program or a CAM (computer-aided manufacturing) device.

Cách mở .CFF file

Để mở file .CFF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CFF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CFF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CFF do người dùng đóng góp.

  • The Box Builder Modelmaker
  • Explorer Suite IV
  • Explorer Suite IV
  • Media Player Classic
  • DocuWare CONTENT-FOLDER
  • FileMaker Pro Runtime
  • FileMaker Pro Runtime

Chuyển đổi file .CFF

File .CFF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.