COOKIE File

? Cách mở file .COOKIE? Những phần mềm mở file .COOKIE và sửa file lỗi. Convert N/A COOKIE file sang định dạng khác.

.COOKIE File Extension

   

File name COOKIE File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .COOKIE là file gì?

COOKIE là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .COOKIE file

Để mở file .COOKIE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .COOKIE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .COOKIE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COOKIE do người dùng đóng góp.

  • Any Video Converter Free

Chuyển đổi file .COOKIE

File .COOKIE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.