Cross-promotion

Định nghĩa Cross-promotion là gì?

Cross-promotionXúc tiến chéo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cross-promotion – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho bán hàng chéo.

Definition – What does Cross-promotion mean

Alternative term for cross merchandising.

Source: ? Business Dictionary