DBD File

? Cách mở file .DBD? Những phần mềm mở file .DBD và sửa file lỗi. Convert N/A DBD file sang định dạng khác.

.DBD File Extension

   

File name DBD File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DBD là file gì?

DBD là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DBD file

Để mở file .DBD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DBD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DBD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DBD do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • dbForge Studio for MySQL
  • dbForge Studio for MySQL
  • TransCAD
  • Media Player Classic
  • DemoShield Player
  • DemoShield Player

Chuyển đổi file .DBD

File .DBD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.