DFP File

? Cách mở file .DFP? Những phần mềm mở file .DFP và sửa file lỗi. Convert N/A DFP file sang định dạng khác.

.DFP File Extension

   

File name DFP File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DFP là file gì?

DFP là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DFP file

Để mở file .DFP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DFP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DFP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DFP do người dùng đóng góp.

  • SOURCENEXT B’s DVD Professional2
  • B.H.A. B’s DVD Professional Ver2.04
  • B.H.A. B’s DVD Professional Ver2.04
  • B.H.A. B’s DVD Professional Ver2.01
  • B.H.A. B’s DVD Professional
  • DVDforger
  • DVDforger

Chuyển đổi file .DFP

File .DFP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.