DSS File

? Cách mở file .DSS? Những phần mềm mở file .DSS và sửa file lỗi. Convert N/A DSS file sang định dạng khác.

.DSS File Extension

   

File name DSS File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DSS là file gì?

DSS là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DSS file

Để mở file .DSS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DSS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DSS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DSS do người dùng đóng góp.

  • WavePad Sound Editor
  • Pixillion Image Converter
  • Pixillion Image Converter
  • Express Zip
  • Switch Sound File Converter
  • VideoPad
  • VideoPad

Chuyển đổi file .DSS

File .DSS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.