EPB File

? Cách mở file .EPB? Những phần mềm mở file .EPB và sửa file lỗi. Convert N/A EPB file sang định dạng khác.

.EPB File Extension

   

File name EPB File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .EPB là file gì?

EPB là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .EPB file

Để mở file .EPB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EPB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EPB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EPB do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Java Platform SE
  • Java Platform SE
  • lupa
  • Album pro
  • ORS Nasco Electronic Price Book
  • ORS Nasco Electronic Price Book

Chuyển đổi file .EPB

File .EPB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.