UBOX File

? Cách mở file .UBOX? Những phần mềm mở file .UBOX và sửa file lỗi. Convert Zip UBOX file sang định dạng khác.

.UBOX File Extension

   

File name UBOX File
File Type Universe Sandbox Data File
Nhà phát triển Universe Sandbox
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .UBOX là file gì?

UBOX là Data Files – Universe Sandbox Data File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Universe Sandbox.

tập tin dữ liệu lưu tạo ra bởi vũ Sandbox, một ứng dụng thiên văn học tương tác; tiết kiệm một mô phỏng thông qua không gian và có thể bao gồm các hành tinh, ngôi sao, mặt trăng, các đối tượng do con người tạo ra, chuyển động quỹ đạo, và dữ liệu mô phỏng khác; được sử dụng để chia sẻ và chơi khám phá vũ trụ trở lại.

What is a UBOX file?

Saved data file created by Universe Sandbox, an interactive astronomy application; saves a simulation through space and can include planets, stars, moons, man-made objects, orbital motions, and other simulated data; used for sharing and playing back universe explorations.

Cách mở .UBOX file

Để mở file .UBOX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UBOX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UBOX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UBOX do người dùng đóng góp.

  • Universe Sandbox
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .UBOX

File .UBOX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.