EPK File

? Cách mở file .EPK? Những phần mềm mở file .EPK và sửa file lỗi. Convert N/A EPK file sang định dạng khác.

.EPK File Extension

   

File name EPK File
File Type 1Metin2 Game Data Package
Nhà phát triển Ymir Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (16 Bình chọn)

File .EPK là file gì?

EPK là Game Files – 1Metin2 Game Data Package, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ymir Entertainment.

định dạng gói dữ liệu được sử dụng bởi Metin2, một tưởng tượng dựa trên đông Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG); có thể chứa nhiều loại dữ liệu, bao gồm cả đối tượng 3D, kết cấu, âm thanh, kịch bản, và dữ liệu cấp nạp bởi các trò chơi.

What is a EPK file?

Data package format used by Metin2, an eastern fantasy-based Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG); may contain multiple types of data, including 3D objects, textures, sounds, scripts, and level data loaded by the game.

Cách mở .EPK file

Để mở file .EPK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EPK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EPK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EPK do người dùng đóng góp.

  • Ymir Entertainment Metin2
  • PDFCreator
  • PDFCreator
  • Start Mapping

Chuyển đổi file .EPK

File .EPK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.