Flight number

Định nghĩa Flight number là gì?

Flight numberSố chuyến bay. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Flight number – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Vấn thiết kế Alphanumerical xác định duy nhất chuyến bay cụ thể một máy bay đặc biệt trong một chiều từ nguồn gốc đến đích.

Definition – What does Flight number mean

Alphanumerical designator that uniquely identifies a particular airline’s particular flight in one direction from origin to destination.

Source: ? Business Dictionary