Free cash flow for the firm (FCFF)

Định nghĩa Free cash flow for the firm (FCFF) là gì?

Free cash flow for the firm (FCFF)Dòng tiền tự do cho công ty (FCFF). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Free cash flow for the firm (FCFF) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khả năng cho một công ty để chi phí hoạt động xử lý sau khi giải ngân bằng tiền mặt và thanh toán vốn đầu tư đã được thực hiện.

Definition – What does Free cash flow for the firm (FCFF) mean

The ability for a company to handle operating expenses after cash disbursements and investment payments have been made.

Source: ? Business Dictionary