Quasi-loan

Định nghĩa Quasi-loan là gì?

Quasi-loanBán vay. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Quasi-loan – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thỏa thuận giữa các cá nhân để trả hết nghĩa vụ, nhưng với mục đích để nhận thanh toán một phần trong tương lai.

Definition – What does Quasi-loan mean

An agreement between individuals to pay off obligations, but with the intention to receive partial payment in the future.

Source: ? Business Dictionary