FSL File

? Cách mở file .FSL? Những phần mềm mở file .FSL và sửa file lỗi. Convert Text FSL file sang định dạng khác.

.FSL File Extension

   

File name FSL File
File Type Form•Z Script
Nhà phát triển AutoDesSys
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .FSL là file gì?

FSL là Developer Files – Form•Z Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi AutoDesSys.

Script được viết dưới dạng ngôn ngữ • Z scripting (FSL), một ngôn ngữ phát triển plugin cho • Mẫu chất rắn Z 3D và bề mặt mô hình phần mềm; sử dụng cú pháp tương tự như các ngôn ngữ lập trình C nhưng là đơn giản hơn; có thể sử dụng chức năng quy định trong API FSL.

What is a FSL file?

Script written in the form•Z scripting language (FSL), a plugin development language for form•Z 3D solids and surfaces modeling software; uses syntax similar to the C programming language but is more simplified; can use functions specified in the FSL API.

Cách mở .FSL file

Để mở file .FSL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FSL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FSL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FSL do người dùng đóng góp.

  • AutoDesSys form•Z
  • Flexsim
  • Flexsim
  • FormFlow
  • FlashSlider
  • Flash Fluid Effect
  • Flash Fluid Effect

Chuyển đổi file .FSL

File .FSL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.