FTP File

? Cách mở file .FTP? Những phần mềm mở file .FTP và sửa file lỗi. Convert XML FTP file sang định dạng khác.

.FTP File Extension

   

File name FTP File
File Type FlashFXP XML File
Nhà phát triển OpenSight Software
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.2 ★ (11 Bình chọn)

File .FTP là file gì?

FTP là Settings Files – FlashFXP XML File, dưới định dạng XML được phát triển bởi OpenSight Software.

tập tin FTP chứa một trang web xuất khẩu từ FlashFXP, một máy khách Windows FTP. Nó lưu trữ thông tin định dạng XML về một trang web FTP được cấu hình trong FlashFXP. file FTP được sử dụng cho trang web chia sẻ với người dùng khác và để sao lưu trang web.

What is a FTP file?

An FTP file contains a site exported from FlashFXP, a Windows FTP client. It stores XML-formatted information about an FTP site configured in FlashFXP. FTP files are used for sharing sites with other users and for backing up sites.

Cách mở .FTP file

Để mở file .FTP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FTP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FTP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FTP do người dùng đóng góp.

  • OpenSight FlashFXP
  • ManyDownloader
  • ManyDownloader
  • FTP Expert
  • AceFTP Freeware
  • AceFTP
  • AceFTP

Chuyển đổi file .FTP

File .FTP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.