GAL File

? Cách mở file .GAL? Những phần mềm mở file .GAL và sửa file lỗi. Convert Text GAL file sang định dạng khác.

.GAL File Extension

   

File name GAL File
File Type GenePix Array List File
Nhà phát triển Molecular Devices
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GAL là file gì?

GAL là Data Files – GenePix Array List File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Molecular Devices.

What is a GAL file?

Biological data file created in the GenePix Array List (GAL) format; contains the names and locations (sector, row, and column) of “features” on a on a microarray slide; used for capturing flourescent spots on microarrays in biological experiments and can be used for quantitative analysis.

Cách mở .GAL file

Để mở file .GAL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GAL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GAL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GAL do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Molecular Devices GenePix Pro Software
  • Molecular Devices GenePix Pro Software
  • Microsoft Excel 2019
  • LiveMaker
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .GAL

File .GAL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.