HGR File

? Cách mở file .HGR? Những phần mềm mở file .HGR và sửa file lỗi. Convert N/A HGR file sang định dạng khác.

.HGR File Extension

   

File name HGR File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .HGR là file gì?

HGR là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .HGR file

Để mở file .HGR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HGR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HGR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HGR do người dùng đóng góp.

  • Practice Makes Perfect Spanish
  • Practice Makes Perfect French
  • Practice Makes Perfect French

Chuyển đổi file .HGR

File .HGR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.