SDD File

? Cách mở file .SDD? Những phần mềm mở file .SDD và sửa file lỗi. Convert Binary SDD file sang định dạng khác.

.SDD File Extension

   

File name SDD File
File Type StarOffice Presentation
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (8 Bình chọn)

File .SDD là file gì?

SDD là Data Files – StarOffice Presentation, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Oracle.

Trình bày ban đầu được tạo ra bởi StarImpress, một chương trình trình chiếu bao gồm trong bộ StarOffice; tiết kiệm một tập hợp các slide, thường kết hợp một slide tiêu đề tiếp theo hỗ trợ slide.

What is a SDD file?

Presentation originally created by StarImpress, a slide show program included in the StarOffice suite; saves a collection of slides, often incorporating a title slide followed by supporting slides.

Cách mở .SDD file

Để mở file .SDD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SDD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SDD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDD do người dùng đóng góp.

  • Planamesa NeoOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache OpenOffice
  • LibreOffice
  • StarOffice Impress
  • StarSuite Draw
  • StarSuite Draw

Chuyển đổi file .SDD

File .SDD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.