HSB File

? Cách mở file .HSB? Những phần mềm mở file .HSB và sửa file lỗi. Convert Binary HSB file sang định dạng khác.

.HSB File Extension

   

File name HSB File
File Type HALion Sound Bank File
Nhà phát triển Steinberg Media Technologies
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .HSB là file gì?

HSB là Audio Files – HALion Sound Bank File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Steinberg Media Technologies.

tập tin dữ liệu âm thanh được sử dụng bởi sampler âm thanh Steinberg HALion và các ứng dụng phát lại; chứa một ngân hàng âm thanh của mẫu âm thanh cho một hoặc dụng cụ trở lên; được sử dụng để phân phối các gói thư viện âm thanh và nhập nội dung âm thanh cho các vòng lặp và các mục đích khác.

What is a HSB file?

Audio data file used by Steinberg HALion audio sampler and playback applications; contains a sound bank of audio samples for one or more instruments; used for distributing sound library packs and importing audio content for loops and other purposes.

Cách mở .HSB file

Để mở file .HSB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HSB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HSB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HSB do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • HS-Bau Statik
  • HS-Bau Statik

Chuyển đổi file .HSB

File .HSB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.