AZ! File

? Cách mở file .AZ!? Những phần mềm mở file .AZ! và sửa file lỗi. Convert N/A AZ! file sang định dạng khác.

.AZ! File Extension

   

File name AZ! File
File Type Vuze Partial Download File
Nhà phát triển Vuze
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .AZ! là file gì?

AZ! là Misc Files – Vuze Partial Download File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Vuze.

Tập tin được tạo ra bởi Vuze, một BitTorrent client cross-platform; chứa dữ liệu cho một tập tin vì nó đang được tải về (ví dụ, “.avi.az!” cho một tập tin .AVI); sử dụng để đánh dấu các tập tin như một trình tải xuống, và “.az!” phần mở rộng tập tin được lấy ra khi quá trình download hoàn tất.

What is a AZ! file?

File created by Vuze, a cross-platform BitTorrent client; contains data for a file as it is being downloaded (e.g., “.avi.az!” for an .AVI file); used for marking the file as a download in progress, and the “.az!” file extension is removed when the download is complete.

Cách mở .AZ! file

Để mở file .AZ! click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AZ! bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AZ!

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AZ! do người dùng đóng góp.

  • Vuze

Chuyển đổi file .AZ!

File .AZ! có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.