HTS File

? Cách mở file .HTS? Những phần mềm mở file .HTS và sửa file lỗi. Convert N/A HTS file sang định dạng khác.

.HTS File Extension

   

File name HTS File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .HTS là file gì?

HTS là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .HTS file

Để mở file .HTS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HTS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HTS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HTS do người dùng đóng góp.

  • Hummingbird Shared Components
  • Microsoft Application Virtualization
  • Microsoft Application Virtualization
  • HostExplorer
  • Du toan HitoSoft
  • HitoCopy
  • HitoCopy

Chuyển đổi file .HTS

File .HTS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.