IFL File

? Cách mở file .IFL? Những phần mềm mở file .IFL và sửa file lỗi. Convert Text IFL file sang định dạng khác.

.IFL File Extension

   

File name IFL File
File Type 3ds Max Image File List
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .IFL là file gì?

IFL là Misc Files – 3ds Max Image File List, dưới định dạng Text được phát triển bởi Autodesk.

Tập tin được tạo ra bởi 3ds Max mẫu, 3D và ứng dụng hình ảnh động; lưu trữ một chuỗi các tên tập tin hình ảnh trong văn bản đơn giản; được sử dụng để bao gồm bitmap đơn khung trong một loạt các khung hình render; cũng sử dụng để tạo bitmap hoạt hình.

What is a IFL file?

File created by 3ds Max, a 3D modeling and animation application; stores a sequence of image filenames in plain text; used for including single-frame bitmaps in a series of rendered frames; also used for generating animated bitmaps.

Cách mở .IFL file

Để mở file .IFL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IFL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IFL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IFL do người dùng đóng góp.

  • Autodesk 3ds Max 2020
  • IncrediFlash XTreme
  • IncrediFlash XTreme
  • Fusion
  • IncrediFlash Intro and Banner Studio
  • InfoFind
  • InfoFind

Chuyển đổi file .IFL

File .IFL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.