DREX File

? Cách mở file .DREX? Những phần mềm mở file .DREX và sửa file lỗi. Convert N/A DREX file sang định dạng khác.

.DREX File Extension

   

File name DREX File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DREX là file gì?

DREX là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DREX file

Để mở file .DREX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DREX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DREX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DREX do người dùng đóng góp.

  • Reason
  • Reason Essentials
  • Reason Essentials
  • AudioRealism Bass Line

Chuyển đổi file .DREX

File .DREX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.