IGC File

? Cách mở file .IGC? Những phần mềm mở file .IGC và sửa file lỗi. Convert XML IGC file sang định dạng khác.

.IGC File Extension

   

File name IGC File
File Type Anime List Builder Input File
Nhà phát triển IGC
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .IGC là file gì?

IGC là Data Files – Anime List Builder Input File, dưới định dạng XML được phát triển bởi IGC.

Danh sách các tập tin media được tạo ra bởi Danh sách Anime Builder, một chương trình biên mục đa phương tiện miễn phí; chứa thông tin về các tập tin trong một bộ sưu tập đa phương tiện, chẳng hạn như loạt anime, tập phim truyền hình, phim ảnh, vv; tổ chức các dữ liệu trong một định dạng XML và có thể được xuất khẩu dưới dạng HTML, XML, hoặc văn bản đơn giản.

What is a IGC file?

List of media files created by Anime List Builder, a free multimedia cataloging program; contains information about the files in a multimedia collection, such as anime series, TV episodes, movies, etc; organizes data in an XML format and can be exported as HTML, XML, or plain text.

Cách mở .IGC file

Để mở file .IGC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IGC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IGC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IGC do người dùng đóng góp.

  • SeeYou
  • CompeGPS LAND
  • CompeGPS LAND
  • StrePla
  • Media Player Classic
  • InterAction
  • InterAction

Chuyển đổi file .IGC

File .IGC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.