Imagine

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Imagine – NA

Phần mềm Imagine

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Imagine là phần mềm gì?

Imagine là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Imagine là Version NA (cập nhật NA)

Hãy tưởng tượng là phần mềm được phát triển bởi Hàn Quốc Chun Sejin. Nó có chức năng như một hình ảnh và xem phim hoạt hình, cũng như một biên tập hình ảnh / hình ảnh động. Phần mềm này được phát triển đặc biệt cho hệ thống Windows chạy. Như một trình xem file, phần mềm có khả năng mở các định dạng sau: BMP, PNG, JPG, TIF, MNG, PBM, TGA, TIFF, GIF, WBMP, SPR, XBM, XCF, ANI, ICO, FLI, ICL, EMF , PIC, RLA, XPM và DCX. Người dùng có thể trích xuất khung hình cụ thể hoặc tất cả các khung trong một tập tin hình ảnh động. Họ cũng có thể thực hiện captures.As màn hình một biên tập hình ảnh, người dùng được phép để lật / xoay hình ảnh, làm cho ảnh trong màu xám hoặc chế độ tiêu cực, điều chỉnh độ sâu màu, và thay đổi kích thước ảnh theo ba cách khác nhau: pixel, tỷ lệ phần trăm hoặc tiêu chuẩn kích thước; áp dụng hiệu ứng, và thêm hoặc loại bỏ trong suốt. Hỗ trợ Unicode cũng được cung cấp bởi software.Imagine là tương tự như vậy có thể hỗ trợ một số ngôn ngữ như sau: Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nga, Hàn Quốc, Đan Mạch, Đức và tiếng Anh. Phần mềm này được phân phối như phần mềm phần mềm / tặng miễn phí (donationware). Donationware nghĩa là người dùng có thể tự nguyện cung cấp cho một hiến mà sẽ đi theo hướng phát triển của dự án, hoặc người thụ hưởng của bên thứ ba như một tổ chức từ thiện.

What is Imagine?

Imagine is software developed by Korean Chun Sejin. It functions as an image and animation viewer, as well as an image/animation editor. The software was developed specifically for Windows-run systems. As a file viewer, the software is capable of opening the following formats: BMP, PNG, JPG, TIF, MNG, PBM, TGA, TIFF, GIF, WBMP, SPR, XBM, XCF, ANI, ICO, FLI, ICL, EMF, PIC, RLA, XPM and DCX. The user can extract specific frames or all frames within an animation file. They can also perform screen captures.As an image editor, the user is allowed to flip/rotate the images, render the photo in grayscale or negative mode, adjust color depth, and resize the photos in three different ways: pixel, percentage or standard dimensions; apply effects, and add or remove transparencies. Unicode support is also provided by the software.Imagine is likewise able to support several languages such as the following: Chinese, Spanish, Russian, Korean, Danish, German and English. The software is distributed as free software/donation software (donationware). Donationware means the user can voluntarily give a donation that will go towards the development of the project, or to a third-party beneficiary like a charitable institution.

Các loại file được mở bởi Imagine

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Imagine có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) 8BPSANIANMBMPBWCCXCDRCDTCELCLPCMXCURDCMDCXDDSDIBDICOMEMFFLCFLIGIFHDRICLICOICSIFFJ2KJP2JPCJPEJPEGJPGLBMLBMPMACMBMMNGPATPBMPCDPCXPDNPGMPICPNGPPMPSDPSPRASRGBRLARLESGISPRTGATIFTIFFWAPWBMWBMPWMFWPGXBMXCFXPM

Download Imagine

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg