iOS

Định nghĩa iOS là gì?

iOSIOS. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ iOS – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

IOS là một hệ điều hành điện thoại di động cho các thiết bị Apple sản xuất. iOS chạy trên iPhone, iPad, iPod Touch và Apple TV.
iOS được biết đến nhiều nhất vì đã thường xuyên phần mềm cơ bản cho phép người dùng iPhone để tương tác với điện thoại của họ bằng cử chỉ như swiping, khai thác và véo. Những hành động ngón tay thường được thực hiện trên màn hình hiển thị cảm ứng điện dung đa điểm, trong đó cung cấp phản ứng nhanh và chấp nhận đầu vào từ nhiều ngón tay. Mặc dù nó không phải là số 1 điện thoại di động hệ điều hành toàn cầu, iOS thống trị thị trường Bắc Mỹ bằng lãi lớn, với 60 phần trăm thị phần tính đến tháng 5 năm 2010.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

IOS có nguồn gốc từ Mac OS X và là một hệ điều hành Unix-like. Có bốn lớp trừu tượng trong iOS:

What is the iOS? – Definition

IOS is a mobile operating system for Apple-manufactured devices. iOS runs on the iPhone, iPad, iPod Touch and Apple TV.
iOS is best known for serving as the underlying software that allows iPhone users to interact with their phones using gestures such as swiping, tapping and pinching. These finger actions are typically performed on multitouch capacitive touch screen displays, which provide fast response and accept inputs from multiple fingers. Although it is not the No. 1 mobile OS globally, iOS dominates the North American market by a large margin, with a 60 percent market share as of May 2010.

Understanding the iOS

iOS is derived from Mac OS X and is a Unix-like OS. There are four abstraction layers within iOS:

Thuật ngữ liên quan

  • Mobile Operating System (Mobile OS)
  • Android OS
  • Symbian
  • Nokia N8
  • Software Development Kit (SDK)
  • iPhone
  • iPad
  • Safari
  • iOS SDK
  • Cocoa Touch

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm