LTS File

? Cách mở file .LTS? Những phần mềm mở file .LTS và sửa file lỗi. Convert N/A LTS file sang định dạng khác.

.LTS File Extension

   

File name LTS File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .LTS là file gì?

LTS là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .LTS file

Để mở file .LTS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LTS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LTS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LTS do người dùng đóng góp.

  • Any Video Converter Free
  • LightTools
  • LightTools
  • LightTools
  • Loan And Mortgage

Chuyển đổi file .LTS

File .LTS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.