Microsoft Windows Media File Editor

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Windows Media File Editor – NA

Phần mềm Microsoft Windows Media File Editor

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Windows Media File Editor là phần mềm gì?

Microsoft Windows Media File Editor là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Windows Media File Editor là Version NA (cập nhật NA)

Windows Media Encoder File Editor là một tiện ích miễn phí đi kèm với Windows Media Encoder, trong đó bao gồm đóng tạo phụ đề cho chức năng, lập chỉ mục, và các lệnh URL cho phép các tập tin để kích hoạt sự ra đời của cụ web pages.The Microsoft Windows Media Encoder là một phương tiện truyền thông encoder, có nghĩa là nó có thể chụp trực tiếp hoặc trước ghi nội dung đa phương tiện – âm thanh, video, hoặc hình ảnh, hoặc cả ba cùng một lúc – và đầu ra vào một tập tin tương thích với nội dung phương tiện truyền thông Windows, cho theo yêu cầu (sử dụng sau này) hoặc sống luồng khả năng.

What is Microsoft Windows Media File Editor?

The Windows Media Encoder File Editor is a free utility bundled with the Windows Media Encoder, which includes closed-captioning functions, indexing, and URL commands that enable the file to trigger the launching of specific web pages.The Microsoft Windows Media Encoder is a media encoder, meaning it can capture live or pre-recorded multimedia content – audio, video, or images, or all three at once – and output to a file that is compatible with Windows media content, for on-demand (later use) or live streaming capabilities.

Các loại file được mở bởi Microsoft Windows Media File Editor

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Windows Media File Editor có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Microsoft Windows Media File Editor

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg