MiFi

Định nghĩa MiFi là gì?

MiFiMiFi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ MiFi – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

MiFi là một thiết bị cá nhân tạo điều kiện truy cập không dây bằng cách hành động như một hotspot Wi-Fi. Thông thường, một MiFi có thể tạo thành một mạng ad hoc địa phương bằng cách cung cấp một kết nối lên đến 10 thiết bị khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

MiFi là thương hiệu đã đăng ký của công ty Novatel. các chuyên gia CNTT có thể sử dụng thuật ngữ MiFi không chính thức để chỉ các thiết bị tương tự. Novatel và các công ty khác cung cấp một loạt các thiết bị không dây với hệ thống khác nhau điều hành (OS) và các tính năng khác cho các tàu sân bay khác nhau.

What is the MiFi? – Definition

MiFi is a personal device that facilitates wireless access by acting as a Wi-Fi hotspot. Typically, one MiFi can form a local ad hoc network by providing a connection to up to 10 other devices.

Understanding the MiFi

MiFi is a registered trademark of the Novatel company. IT professionals may use the MiFi term informally to refer to similar devices. Novatel and other companies offer a variety of wireless devices with different operating systems (OS) and other features for various carriers.

Thuật ngữ liên quan

  • Wireless Fidelity (Wi-Fi)
  • Ad Hoc Network
  • Hotspot
  • Fourth Generation Wireless (4G)
  • Pay As You Go (PAYG)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm