Millennial

Định nghĩa Millennial là gì?

MillennialMillennial. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Millennial – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thế hệ sau thế hệ X, với nhiều năm sinh khác nhau, từ những năm đầu thập niên 1980 đến đầu thập niên 1990. Nhiều bậc cha mẹ của thế hệ này là “Baby Boomers,” do đó làm cho nó trở thành thế hệ lớn nhất kể từ khi bùng nổ. Thế hệ này có nhiều khả năng tự do nạc trong tư tưởng chính trị của họ, ít có khả năng tôn giáo thực hành hơn các thế hệ trước, và lớn lên trong thời đại của công nghệ và do đó rất thành thạo trong công nghệ. Còn được gọi là Thế hệ Y.

Definition – What does Millennial mean

The generation that follows Generation X, with birth years ranging from the early 1980s to the early 1990s. Many parents of this generation were “Baby Boomers,” thus making it the largest generation since the boomers. This generation is more likely to lean liberal in their political ideology, less likely to practice religion than previous generations, and grew up in the age of technology and therefore are very versed in technology. Also known as Generation Y.

Source: ? Business Dictionary