N2 File

? Cách mở file .N2? Những phần mềm mở file .N2 và sửa file lỗi. Convert Zip N2 file sang định dạng khác.

.N2 File Extension

   

File name N2 File
File Type Nitrous Minecraft GLSL Shader File
Nhà phát triển Nitrous
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.7 ★ (7 Bình chọn)

File .N2 là file gì?

N2 là 3D Image Files – Nitrous Minecraft GLSL Shader File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Nitrous.

3D tập tin shader lưu trữ được sử dụng bởi Nitơ, một chương trình sử dụng để tùy biến giao diện của thế giới 3D trong game Minecraft; lưu trong một định dạng .ZIP và chứa một kho lưu trữ của .FSH, .VSH, và các tập tin Java .class; được sử dụng để tạo điều kiện cho việc sử dụng các GLSL (OpenGL Shading Language) shaders trong Minecraft.

What is a N2 file?

3D shader file archive used by Nitrous, a program used for customizing the look of the 3D world in the game Minecraft; saved in a .ZIP format and contains an archive of .FSH, .VSH, and Java .CLASS files; used for enabling the use of GLSL (OpenGL Shading Language) shaders in Minecraft.

Cách mở .N2 file

Để mở file .N2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .N2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .N2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .N2 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .N2

File .N2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.