DSV File

? Cách mở file .DSV? Những phần mềm mở file .DSV và sửa file lỗi. Convert N/A DSV file sang định dạng khác.

.DSV File Extension

   

File name DSV File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DSV là file gì?

DSV là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DSV file

Để mở file .DSV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DSV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DSV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DSV do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • QvodPlayer
  • QvodPlayer
  • Media Player Classic fr
  • KMPlayer
  • SPlayer
  • SPlayer

Chuyển đổi file .DSV

File .DSV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.