NCR File

? Cách mở file .NCR? Những phần mềm mở file .NCR và sửa file lỗi. Convert N/A NCR file sang định dạng khác.

.NCR File Extension

   

File name NCR File
File Type NCR Image
Nhà phát triển N/A
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .NCR là file gì?

NCR là Raster Image Files – NCR Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Hình ảnh được tạo bởi máy fax và phần mềm có liên quan; chứa một header và một hình ảnh bitonal, đen và trắng; sử dụng để hình ảnh nén vào đơn sắc để gửi qua fax.

What is a NCR file?

Image created by fax machines and related software; contains a header and a bitonal, black and white image; used to compress images into monochrome for sending via fax.

Cách mở .NCR file

Để mở file .NCR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NCR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NCR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NCR do người dùng đóng góp.

  • Paint Shop Pro
  • WinCDEmu
  • WinCDEmu
  • progeCAD Professional
  • Jasc Paint Shop Pro
  • QuickTime
  • QuickTime

Chuyển đổi file .NCR

File .NCR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.