987 File

? Cách mở file .987? Những phần mềm mở file .987 và sửa file lỗi. Convert N/A 987 file sang định dạng khác.

.987 File Extension

   

File name 987 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .987 là file gì?

987 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .987 file

Để mở file .987 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .987 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .987

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .987 do người dùng đóng góp.

  • UltraZip
  • Pro/ENGINEER
  • Pro/ENGINEER
  • Creo
  • Creo Elements/Pro
  • Pro ENGINEER
  • Pro ENGINEER

Chuyển đổi file .987

File .987 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.