NSIS File

? Cách mở file .NSIS? Những phần mềm mở file .NSIS và sửa file lỗi. Convert N/A NSIS file sang định dạng khác.

.NSIS File Extension

   

File name NSIS File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .NSIS là file gì?

NSIS là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .NSIS file

Để mở file .NSIS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NSIS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NSIS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NSIS do người dùng đóng góp.

  • FreeArc
  • Hamster Lite Archiver
  • Hamster Lite Archiver
  • Hamster Free Archiver
  • Hamster Free ZIP Archiver
  • ExtractNow
  • ExtractNow

Chuyển đổi file .NSIS

File .NSIS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.