OMC File

? Cách mở file .OMC? Những phần mềm mở file .OMC và sửa file lỗi. Convert N/A OMC file sang định dạng khác.

.OMC File Extension

   

File name OMC File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .OMC là file gì?

OMC là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .OMC file

Để mở file .OMC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OMC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OMC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OMC do người dùng đóng góp.

  • Overlay Sender

Chuyển đổi file .OMC

File .OMC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.