States of nature

Định nghĩa States of nature là gì?

States of natureTiểu bang của thiên nhiên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ States of nature – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khi một công ty đấu tranh với trách nhiệm tài chính. Có một cơ hội tình trạng này sẽ lặp lại một lần nữa cho năm tiếp theo.

Definition – What does States of nature mean

When a company struggles with fiscal responsibilities. There is a chance this situation will repeat again for the next year.

Source: ? Business Dictionary