OPK File

? Cách mở file .OPK? Những phần mềm mở file .OPK và sửa file lỗi. Convert Binary OPK file sang định dạng khác.

.OPK File Extension

   

File name OPK File
File Type GCW Zero Open Package
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .OPK là file gì?

OPK là Compressed Files – GCW Zero Open Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Hồ OPK là một gói phần mềm sử dụng để phân phối các ứng dụng để GCW Zero, một mã nguồn mở video cầm tay trò chơi dựa trên Linux. Nó lưu trữ thông tin về một ứng dụng, chẳng hạn như tên ứng dụng, mô tả, biểu tượng, ra mắt siêu dữ liệu, và bằng tay. file OPK được nén để tiết kiệm không gian, cho phép họ được dễ dàng hơn chuyển.

What is a OPK file?

An OPK file is a package used to distribute apps to GCW Zero, a Linux-based open source handheld video game. It stores information about an app, such as the app title, description, icon, launch metadata, and manual. OPK files are compressed to save space, which allows them to be more easily transferred.

Cách mở .OPK file

Để mở file .OPK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OPK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OPK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OPK do người dùng đóng góp.

  • GCW Zero Manager
  • Dragon UnPACKer
  • Dragon UnPACKer
  • Continental Airlines Timetable

Chuyển đổi file .OPK

File .OPK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.