Over-Allocation

Định nghĩa Over-Allocation là gì?

Over-AllocationQua phân bổ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Over-Allocation – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Over-Allocation? – Definition

Understanding the Over-Allocation

Thuật ngữ liên quan

  • vCPU
  • Network Virtualization
  • VMware
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet
  • Net Send

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm