PSpice

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download PSpice – NA

Phần mềm PSpice

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

PSpice là phần mềm gì?

PSpice là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của PSpice là Version NA (cập nhật NA)

PSpice là một chương trình được sử dụng một mô phỏng cho logic kỹ thuật số. Nó cũng có chức năng cơ bản như một mạch analog cho Spice được thiết kế đặc biệt dành cho Microsoft Windows. PSpice là viết tắt của Spice cá nhân và được phát triển bởi các công ty có tên microSIM. cuối cùng nó đã được phát hành bởi các công ty Cadence Thiết kế hệ thống sau khi có được cho biết company.PSpice liệu mô phỏng thiết kế phục vụ cho cả hai phần kỹ thuật số và analog. Nó hỗ trợ một số mô hình mô phỏng bao gồm bộ điều biến độ rộng xung, ADCs, DACs, và IGBTs. Phần mềm này được trang bị với các chức năng toán học. Nó cũng mô hình kỹ thuật cho phép người dùng thực hiện mô phỏng chính xác. Nó cũng có khả năng gỡ lỗi. Với việc sử dụng các phần mềm, các mô hình cho DC cuộn cảm và biến áp có thể được mô phỏng và generated.PSpice cũng được thiết kế với các tùy chọn khả năng mở rộng. Một trong các tùy chọn này được gọi là phân tích chi tiết làm nổi bật cho người dùng của MathWorks MATLAB Điện thoại-link cũng được sử dụng cho đồng mô phỏng. Phần mềm này cũng có thể được sử dụng để thực hiện các phân tích nhiệt độ và căng thẳng. Người dùng cũng có thể tạo ra mô phỏng đó là cơ điện trong tự nhiên. Nó cũng là một nền tảng hoạt động như máy phát điện Phân tích Monte Carlo và cũng là một ưu của đường cong-fits.

What is PSpice?

PSpice is a program that is used a simulator for digital logics. It also functions basically as an analog circuit for SPICE that is especially designed for Microsoft Windows. PSpice is short for Personal SPICE and was developed by the company called MicroSim. It was eventually released by the company Cadence Design System after acquiring the said company.PSpice simulates designs that cater to both digital and analog parts. It supports several simulation models that include pulse width modulators, ADCs, DACs, and IGBTs. The software is equipped with mathematical functions. It also modeling techniques that let users perform precise simulation. It is also capable of debugging. With the use of the software, models for DC inductors and transformers can be simulated and generated.PSpice is also designed with scalability options. One of these options is called Advanced Analysis that highlights the user of MathWorks MATLAB Simu-link which is also utilized for co-simulation. The software can also be used for conducting temperature and stress analyses. Users can also generate simulation that is electro-mechanical in nature. It is also a platform that functions as Monte Carlo Analysis generator and also as an optimizer of curve-fits.

Các loại file được mở bởi PSpice

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm PSpice có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CIRDATSIMTXT

Download PSpice

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg