SciTE

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download SciTE – NA

Phần mềm SciTE

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

SciTE là phần mềm gì?

SciTE là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của SciTE là Version NA (cập nhật NA)

SciTE hoặc Scintilla được phát hành vào năm 1999 và được viết bởi Neil Hodgson sử dụng thành phần biên tập Scintilla. Phần mềm này là một ứng dụng soạn thảo văn bản được thiết kế chủ yếu để chỉnh sửa mã nguồn và cú pháp nổi bật với tài liệu tham khảo chức năng inline để hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Đối với tùy biến, người dùng có thể thay đổi các thiết lập bằng cách chỉnh sửa cấu hình của file văn bản đơn giản. Người dùng có thể có các cài đặt khác nhau cho các dự án khác nhau soạn thảo và ngôn ngữ cho phép mã gấp, phím tắt, làm nổi bật cú pháp, phông chữ, và tabbing.

What is SciTE?

SciTE or SCIntilla is released in 1999 and written by Neil Hodgson using the Scintilla editing component. This software is a Text Editor application designed mainly for source editing and syntax highlighting with inline function reference to support a variety of languages. For customization, users can alter the settings by editing the configuration of plain text files. Users can have different settings for different editing projects and languages which allows code folding, shortcut keys, syntax highlighting, fonts, and tabbing.

Các loại file được mở bởi SciTE

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm SciTE có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ACTORAU3BUTTONENTITYFNTFONTIMAGEINCITEMSSCRIPTSETTINGSTALK

Download SciTE

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg